TILLBAKA
 
 
 
HISTORIK ÖVER DEN 60  ÅRIGA VERKSAMHETEN.
 
Med bistånd av Sällskapet Länkarna i Karlstad bildades Karlskogasällskapet den 4 maj 1951.
De som grundade Sällskapet var Gunnar Johansson, Johan Nilsson, Axel Lövvall, Ragnar Johansson, Karl Jansson, Folke Jansson och Helge Moberg.
Samtliga numera avlidna. Den senaste var Folke Jansson som avled påsken 1990 efter 39 års medlemskap i Sällskapet.
Gunnar Johansson blev Sällskapets ordförande och mötena hölls ofta hemma hos honom.
 
Lokalfrågan var under de första åren ett stort problem. Efter några år fick Sällskapet sin första lokal på Fjellstedtsvägen och några år senare en större lokal på Flygfältsvägen.
1972 flyttade vi till Centralparken och våren 2001 till Solåkers- vägen.
I slutet av 50- talet inköptes en gammal skola i Mörkviken för att användas som sommarhem. Den såldes sedan efter 15 år och sommarhemmet i Finnebäck hyrde vi av Karlskoga kommun från 1975.
Den gamla bergsmansgården var då ganska förfallen. Efter ett ganska omfattande renoveringsarbete av medlemmarna blev det ett användbart och trevligt sommarhem. En medlem som lade ner åtskilligt arbete vid renoveringen var Sigge Östlund. Sigge har i stort sett innehaft alla uppdrag i styrelsen och har betytt mycket för verksamheten.
 
På vårkanten 2001 fick vi besked om att kommunen skulle avyttra fastigheter i ytterområdena.
Eftersom vårt sommarhem Finnebäcks gård hörde till dessa som skulle säljas fick vi erbjudande om att köpa fastigheten. Naturligtvis hade vi inte den miljon kronor som skulle behövas för inköp och upprustning och detta meddelade vi kommunledningen.
 
Vi fick då erbjudande om att, på förmånliga villkor, hyra en villa modell större. Solåkersvägen 1.
Huset är byggt i början på 70-talet och i 1½ plan med källare, garage och trädgård.
Eftersom vår tidigare lokal vid Centralparken fanns i ett hus som var rivnings hotat så var det inte svårt för medlemmarna att bestämma om flyttning.
Så fick vi besked om att villan skulle ut till försäljning och vi fick flytta till ABF:s lokaler på Vallmovägen 9, Skrantagården.
Med hjälp av ett av kommunens ungdomslag flyttade vi december 2009 lagom till jul.
 
I länksammanhang har Karlskogalänkarna gjort sig kända för de Rotmosfester som ordnades i början på januari månad varje år sedan slutet på 70- talet. På grund av ökade lokalhyror, problem med att hitta kökspersonal och vikande intresse från besökande Sällskap har vi sett oss tvungna att upphöra med dessa fester.
 
1991 upphörde verksamheten för Sällskapet Länkarna i Degerfors. De aktiva medlemmar som fanns kvar anslöt sig till
Karlskogalänkarna.
 
Sällskapet har också, sedan många år, en aktiv Damklubb.
 
Även om Sällskapet inte kan räknas till de större är det ett aktivt och väl arbetande Sällskap. Antalet medlemmar har under senare år minskat från trettio till ca tjugo medlemmar.
 
Den verksamhet som växt fram under de gångna 60 åren är präglad av sjupunktsprogrammet med uppsökande verksamhet, information, social gemenskap med fester och resor. 
 
Under 90- talet har vi, tillsammans med övriga länksällskap i länet, etablerat ett samarbete med Landstingets Beroendecentrum för regelbundna informationer på tillnykrtings-enheten i Örebro.
Vi deltar också i Brukarrådets verksamheter.
 
I takt med att samhället förändras pågår ett fortlöpande förnyelsearbete, men grunden för verksamheten, Länkarnas idéprogram, ligger fast.
 
 
I H Karlskoga maj 2011
 
 TILLBAKA