Styrelsen 2019  TILL  KARLSKOGASIDAN

Ordförande Erkki Rutanen
Kassör Ingemar Hermansson
Sekreterare Jan-Erik Fällman
Vice Ordförande Pär Östlund
Vice sekreterare Pia Johansson
Suppleant Carl Jansson
Suppleant Jan Rosengren