Styrelsen 2018  TILL  KARLSKOGASIDAN

Ordförande Erkki Rutanen
Kassör Ingemar Hermansson
Sekreterare Jan-Erik Fällman
Vice Ordförande Pär Östlund
Vice sekreterare Pia Johansson
Suppleant Vakant  
Suppleant Jan Rosengren