Styrelse 2019:   
TILLBAKA   
 
Ordförande
 
Erkki Rutanen                          
Sällskapet Länkarna Karlskoga
Vindarnas väg 12 B
691 51 Karlskoga
070 8627637
Kassör
 
Pia Johansson
Sällskapet Länkarna Karlskoga
Trysilvägen 9 B
65350 Karlstad
072 7310466
Sekreterare
 
Jan-Erik Fällman
Sällskapet Länkarna Karlskog
Vindarnas väg 3
691 51 Karlskoga
070 6990660
Vice ordförande
 
Erland Högberg
Sällskapet Länkarna Askersund
 
 
 
 
Vice sekreterare
Bengt Strandberg
Sällskapet Länkarna Askersund
 
Suppleant
 
Kurt Häll
Sällskapet Länkarna Askersund
 
 
Lars Ryman
Sällskapet Länkarna Karlskoga
 
 
Carl Jansson Karlskoga
 
Revisorer
 
Jan Bergqvist
Pär Östlund
Sällskapet Länkarna Karlskoga
 
 
Revisorssuppleant
Gullie Bergqvist
Sällskapet Länkarna Karlskoga
 
 
 
 

TILLBAKA